Firenze

Pensjonarki (koń jest nagi)

Nie chcą widzieć

Nie chcą słyszeć

Nie chcą wiedzieć

Nie chcą myśleć

 

Zakrzyczały, zapiszczały              Miłość, wolność, przyjaźń, prawda

Włosy sobie rwały z głowy            Wolność, przyjaźń, prawda, miłość

Świat jest wstrętny i plugawy       Przyjaźń, prawda, miłość, wolność

Tam za oknem stoi nagi                 Prawda, miłość, wolność, przyjaźń

 

Tam za oknem stoi goły koń

Tam za oknem stoi goły koń

 

Nie chcą widzieć

Nie chcą słyszeć

Nie chcą wiedzieć

Nie chcą myśleć

 

 

Świat jest wstrętny i plugawy       Zniewolenie, hipokryzja

Nie ulegaj namiętnościom             Złość, nienawiść, lęk, głupota

Nie dotykaj swego ciała                 Zniewolenie, niemyślenie

Tam za oknem stoi para                Lęk, głupota, znieczulenie

 

A za oknem stoi goły koń

Tam za oknem stoi goły koń

 

Zakrzyczały, zapiszczały              Miłość, wolność, przyjaźń, prawda

Włosy sobie rwały z głowy            Wolność, przyjaźń, prawda, miłość

Świat jest wstrętny i plugawy       Przyjaźń, prawda, miłość, wolność

Tam za oknem stoi nagi                 Prawda, miłość, wolność, przyjaźń

 

Tam za oknem stoi goły koń

Tam za oknem stoi goły koń